Stephen Wilkes’ Day to Night Installation: “Blue Lagoon, Iceland, Day to Night”, “Pont de la Tournelle, Paris, Day to Night”, “Flamingos, Lake Bogoria, Kenya, Africa, Day to Night”, “Robson Bight, B.C., Day to Night”, “Santa Monica Pier, California, Day to Night”

Stephen Wilkes’ Day to Night Installation: “Blue Lagoon, Iceland, Day to Night”, “Pont de la Tournelle, Paris, Day to Night”, “Flamingos, Lake Bogoria, Kenya, Africa, Day to Night”, “Robson Bight, B.C., Day to Night”, “Santa Monica Pier, California, Day to Night”